Na czym polegają badania prenatalne w ciąży

Nieinwazyjne badania prenatalne, nie wymagają jakiejkolwiek ingerencji w organizm kobiety czy też organizm dziecka. Diagnoza w tym przypadku jest pewnego typu oszacowaniem szans wystąpienia choroby genetycznej u malucha. Ogromną zaletą tego typu badań jest brak występowania jakiegokolwiek ryzyka powikłań.

Na czym polegają badania prenatalne w ciąży?

Nieinwazyjne badania tym różnią się od inwazyjnych badań prenatalnych, które z kolei mogą przynieść pewnego typu skutki uboczne. Na szczęście inwazyjna diagnostyka jest na tyle bezpieczna, że ryzyko powikłań jest bardzo niskie, wręcz znikome. Do badań nieinwazyjnych zalicza się czynności, mające na celu zbadanie i ocenę zdrowia matki i dziecka na podstawie przeprowadzonych badań USG i badań z krwi. Są to, tak zwane badania przesiewowe. Wyniki badań prenatalnych są ze sobą porównywane i jeśli istnieje taka konieczność, ciężarną matkę kieruje się na badania inwazyjne. Badania prenatalne inwazyjne, wykonywane są w momencie, gdy u dziecka istnieje duże ryzyko wystąpienia wad rozwojowych. Polega to, na pobraniu materiału do badań genetycznych przez powłoki brzuszne matki. Zabieg jest wykonywany oczywiście pod kontrolą USG, przy znieczuleniu miejscowym. Najczęściej wykonywanym badaniem jest amniopunkcja. Inne badania prenatalne, które są inwazyjne, to kordocenteza lub biopsja kosmówki. Decyzja o wykonaniu badań inwazyjnych należy oczywiście do kobiety ciężarnej. Jeśli zdecyduje się na ich wykonanie, a wyniki okażą się nieprawidłowe, to istnieje większa szansa na podjęcie wcześniejszego ewentualne leczenia dziecka już w łonie matki. Jest to także ogromna szansa na przygotowanie się do przyjęcia na świat malucha, który wymaga od nas zdecydowanie więcej uwagi i bardziej wyspecjalizowanej opieki.Wskazaniem do wykonania badań prenatalnych przede wszystkim są: wiek ciężarnej powyżej 35 roku życia, choroby genetyczne w rodzinie, urodzenie dziecka z wadą rozwojową lub chorobą genetyczną, wystąpienie wady lub choroby genetycznej u płodu w poprzedniej ciąży, a także nieprawidłowe wyniki USG lub pozostałych badań w ciąży.

 

Author: kingakasperek.pl