Traumy dzieci z rodzin patologicznych

Wychowanie w nieodpowiednim środowisku może w przyszłym, dorosłym już życiu danej osoby wywołać wiele nieprzyjemnych zdarzeń, których należało by unikać. Niestety wiele osób nie jest w stanie zapewnić swoim pociechom tego, co potrzebują. Jest to więc podstawa do tego, że coś niedobrego może się podziać. Rodziny patologiczne są niedobre do wychowania. Dziecko nie posiada warunków. Należy wiedzieć, że rozwój w postaci nauki, a przede wszystkim miejsca do takiej nauki jest czymś istotnym. Jeśli się tego nie załatwi, to może być bardzo trudno o poprawę. Rodziny dysfunkcyjne są w pewnym sensie bardzo podobne do rodzin patologicznych. Tylko, że tutaj pojawiają się tzw. dysfunkcje, co oznacza, że niektóre osoby w społeczności rodzinnej mogą przejmować role, których wykonywać nie powinni.

 

Rodzice bardzo często w takich rodzinach nadużywają władzy na swoich potomkach. Wtedy może rozwijać się coś, co nosi nazwę trauma. Nie jest to zwykłe wspomnienie. Jest to coś, co ciągnie się za daną osobą przez bardzo wiele lat jej życia. Nie wiadomo tak naprawdę, co może to zmienić. Terapia może w tym przypadku coś pomóc, ale tak naprawdę wszystko zależy od wkładu, jaki będzie włożony w daną czynność. Często pokonanie własnych ograniczeń oraz pogodzenie się z tym co było jest bardzo trudne. Należy o tym wiedzieć, ale absolutnie nie powinno się poddawać. Rodziny patologiczne stwarzają wiele różnych sytuacji, w których mogą powstać właśnie takie traumy. W takiej sytuacji konieczna może okazać się pomoc.

 

bal-jendro.com.pl

Author: kingakasperek.pl