Redagowanie, a korekta tekstu. Redakcja książki

Redagowanie oraz wydanie książki czy czasopisma nie należy do łatwych zadań. Otóż zanim trafią one na półki do księgarni muszą przejść złożony proces, który składa się z kilku etapów. Niezwykle ważna jest prawidłowa korekta książki.

redakcja a korekta

Proces wydawniczy rozpoczyna się w momencie, kiedy to autor książki składa w wydawnictwie propozycję jej wydania. Tu kluczową rolę odgrywa korektor, który zajmuje się jej korektą. Praca korektora jest oparta tylko i wyłącznie na wyłapywaniu tekstu błędów językowych, błędów ortograficznych oraz niedociągnięć stylistycznych, takich jak brak przecinków czy ich niewłaściwe umiejscowienie. Na tym etapie kończy się kończy się praca korektora. Zanim tekst trafi do korekty, należy go napisać.

Redakcja książki

Wiele osób myli dwa zasadnicze pojęcia takie jak redakcja książki, akorekta. Tymczasem redakcja a korekta to dwa odrębne procesy. Otóż redakcja książki to pojęcie o wiele bardziej złożone. Co prawda te dwa procesy mają wspólny mianownik, którym efektem końcowym jest wydanie książki, niemniej pojęcia te mają różne znaczenia. Redaktor zajmuje się tylko i wyłącznie redagowaniem czyli pisaniem tekstu, natomiast korektor zajmuje się wyłapywaniem błędów w napisanym przez autora tekście.

Author: kingakasperek.pl